Dinsdag 12 december 2023

In deze serie waarin we het woonplezier van drie oudere dames willen vergroten hebben we de tijd genomen ons te beraden. Na het Halloween burenfeest bij Corry waren we vol goede moed en dachten ook in de flats van Roelie en Corry het burencontact tot stand te brengen. Dat bleek ijdele hoop. Roelie haakte af en ook uit de flat van Greet kregen we weinig bemoedigende signalen.Wat deden we verkeerd? We gingen te rade bij Jose, een Cubaan die al twintig jaar in Nederland woont en voor wie burencontact heel vanzelfsprekend is. En verder zijn we langs gegaan bij Elke, de gebiedsbeheerder van Stadsgenoot, de woningcoöperatie waar de flat van Greet onder valt. Verder kregen we van een luisteraar het advies een Radio Kerststol winterfeestje te organiseren in de flat. Dat gaan we doen!  Tot slot leest Ada Biesheuvel speciaal voor deze uitzending haar verhaal; De flatbewoners voor.